A MAGÉLET önfejlesztő rendszere

MAGÉLET ÖNFEJLESZTŐ RENDSZER

A MAGÉLET egy olyan komplex energetikai, életmódbeli, gyógyulási és tudatosodási út, amely MAGunkban, a kapcsolatainkban és tágabb környezetünkben segíti a megtisztulást, harmóniát, felemelkedést. A MAGÉLETben kibontakozó természetes tudás 3 összetett cél – amely egyben 3 egyszerre követhető ösvény is – köré rendeződik:

A MAGút, a SZÍVút, a KÖRút a Szellem, a Lélek és a Test útjai. Összehangolva érdemes járnunk rajtuk, együtt hoznak harmonikus fejlődés, haladást.

A MAGÉLETben a hármasság mellett nagyon fontos a hetesség is, amit magában hordoz a hét betűből álló MAGÉLET szó is. Így a tudatosság hét szintje is megjelenik, amely egyben a hét testen belüli főcsakrában is megnyilvánul a gyökércsakrától a koronacsakráig. A hármasságra és a hetességre épül a MAGÉLET önfejlesztő rendszere, ahol mindhárom megnyilvánulási szintünkön végigjárhatjuk a csakrák tudatosságát! A MAGÉLET-ben a csakrák mentén 3×7 fejlődési lépcsőfokon tudunk haladni a középpont felé hangolásokon keresztül. Az utakra és a 3×7 lépcsőfokra a belépő az Alaphangolás.

Miért hangolásokra épül a MAGÉLET?

A MAGÉLET-ben a 3 egyszerre járható úton elsajátítható lépéseket hangolásokon keresztül közvetítjük, amelyek 1-2 napos foglalkozások.

A hangolás azt jelenti, hogy a szellemi, lelki és testi energiáinkat az adott lépcsőfokon megnyilvánuló természetes tudásra hangoljuk. Így olyan hozzáállásra ébredünk rá és olyan gyakorlatokat sajátítunk el, amelyek segítségével az életünkben felmerülő életfeladatokat, jelenségeket a lehető legMAGosabb bölcsességgel, boldogsággal, szabadsággal tudjuk megélni.

A MAGenergia hangolása a belépő ahhoz, hogy a 3 ösvényen haladhassunk. A hangolás az energiák tudatos megértését, megélését, és ezáltal a tudatos életvezetést segíti önismereti, gyógyulási és emelkedési céllal.

Ezt követően pedig elindulhatunk mindhárom úton külön-külön is, de érdemes összehangoltan, nagyjából egyszerre haladni a kiegyensúlyozott, harmonikus fejlődés érdekében. Mindhárom úton a hét csakra (gyökércsakrától koronacsakráig) szintjeinek és energiáinak megfelelő hét lépésben (hangolásban) haladhatunk a Középpontba, így összesen 21 lépésben.

MAGenergia hangolás

sittszállítás

Önismeret – Bölcsesség

MAGút

Önmagunk megismerése, a Tudat felszabadítása, meditációs gyakorlatok

sittszállítás

Egészség – Boldogság

SZÍVút

A tiszta szeretet kibontakoztatása, az öngyógyítás és az egészséges életmód

sittszállítás

Környezet – Szabadság

KÖRút

A környezethez, a természethez való tiszta kapcsolódás és a bolygó egészsége