Magélet

Bölcsesség, Boldogság, Szabadság

Harmóniában
a Mindennapokban

Kiegyensúlyozott Fejlődés Testben, Lélekben és Szellemben

Mit nyújt Neked a MAGÉLET?

tudatos életvezetés támogatását önismereti, gyógyulási és emelkedési céllal

életmódváltási tanácsokat, eszközöket, megoldásokat
támogató közösséget az önfejlesztéshez
önismereti programokat és gyakorlatokat, elvonulásokat, meditációkat,

hogy a lehető legMAGosabb bölcsességgel, boldogsággal, szabadsággal tudjunk élni.

A MAGÉLET az eredendő MAGból – mindennek a kiindulópontjából/a Forrásból/Istenből – jövő tiszta szándék és szeretet szerinti ÉLETet jelenti. A MAGra hangolódás segít felelősséget vállalni, és ezáltal egy bölcs, boldog, szabad ÉLET alapjait ülteti el, hiszen megértjük, hogy MAGunkból indul ki az ÉLET, amit tapasztalunk, MAGunk hozzuk létre, és MAGunk is tudunk változtatni; minden választ megtalálunk, ha MAGunkba tekintünk!

sittszállítás

Önismeret – Bölcsesség

MAGút

Önmagunk megismerése, a Tudat felszabadítása, meditációs gyakorlatok

sittszállítás

Egészség – Boldogság

SZÍVút

A tiszta szeretet kibontakoztatása, az öngyógyítás és az egészséges életmód

sittszállítás

Környezet – Szabadság

KÖRút

A környezethez, a természethez való tiszta kapcsolódás és a bolygó egészsége

A MAGÉLET a Szellem-Lélek-Test Hármasságában megjelenő egységet tudatosító, önfejlesztő rendszer. A megnyilvánult világ három minőségének kapcsolódásával és összehangolásával, a Szellem, a Lélek és a Test HÁRMas egyensúlyával = HARMóniájával foglalkozik.

A Szellemre-Lélekre-Testre, az önfejlesztés mindhárom területére összpontosítás gyakorlatilag a Bölcsesség, a Boldogság és a Szabadság egyidejű megvalósítását segíti elő! Jó érzésű, kiegyensúlyozott fejlődés akkor történhet, ha mindhárom szintünkön egyszerre emelkedünk.

A MAGÉLET egy olyan komplex energetikai, életmódbeli, gyógyulási és tudatosodási út, amely MAGunkban, a kapcsolatainkban és tágabb környezetünkben segíti a megtisztulást, harmóniát, felemelkedést. Mint energiaközvetítési, energiagyógyászati rendszer a megnyilvánulatlanból jövő tiszta energia tudatos használatát segíti. A MAGÉLET a következőkre fókuszál:

meditáció kezdőknek és haladóknak

energetikai gyógyítás és tudati gyakorlatok
önismeret, önfejlesztés
szeretet és önszeretet

egészséges életmód, életmódváltás

egészséges táplálkozás, teljes értékű növényi étrend – téné
fenntarthatóság és környezetvédelem

Három összetett cél – amely egyben három egyszerre követhető ösvény is – köré rendeződik a MAGÉLETben kibontakozó természetes tudás:

MAGút

Önmagunk megismerése, a Tudat felszabadítása, meditációs gyakorlatok

SZÍVút

A tiszta szeretet kibontakoztatása, az öngyógyítás és az egészséges életmód

KÖRút

A környezethez, a természethez való tiszta kapcsolódás és a bolygó egészsége

Rólunk

A MAGÉLET-ben egyesült mindaz a tudás és gyógyító minőség, amit korábban az EGÉSZ-ségért és a Szellem-Lélek-Test harmóniájáért a Fehér Oroszlán Életmód Program és a KolibriEnergia keretében gyakoroltunk.

 A MAGÉLET alapítói:

sittszállítás

Dr. Szentgyörgyi Barbara

Végzettsége háziorvos szakorvos, emellett teljesítette a Nemzetközi Életmódorvosi Társaság szakvizsgáját. 2017 óta vezette a korábbi nevén Fehér Oroszlán Egészségfejlesztő Alapítványt, amely mára beépült a MAGÉLET rendszerébe. A 2021 áprilisában alakult Magyar Egészségmegőrzési és Életmódorvostani Egyesület elnöke és a Növényi étrend a teljes életért című könyv szerzője (korábbi nevén: Dr. Iller Barbara). Képezte magát az ayurveda irányába, jelenleg a természetgyógyászati képzésben vesz részt.

Gyerekkora óta vonzza a gyógyítás, és hamar felismerte, hogy a gyógyulásnak sokféle útja lehet. Igyekezett minél többet megismerni, hogy komplex képe legyen a különböző utak alkalmazhatóságáról, hatékonyságáról, veszélyeiről, korlátairól és kombinálhatóságáról. Holisztikus szemlélettel képzeli el a gyógyítást, a nyugati orvostudomány mellett az életmód és a lelki, szellemi egészség szerepét is tudatosítva, az embert minden szintjén támogatva. Összességében mindig abban szeretne segíteni, részt venni, hogy “ébredjünk”, szabadok legyünk, felelősséget vállaljunk, emiatt munkája egyre nagyobb részét képezi a meditációs és önismereti út gyakorlása és tanítása.

sittszállítás

Dr. Szentgyörgyi Horváth Zoltán

Több, mint húsz éve gyakorol különböző tudati és spirituális technikákat, foglalkozik energetizáló és meditációs módszerekkel. Közel harminc éves oktatói tapasztalattal rendelkezik, ezen belül húsz év felnőttképzési, nyolc év felsőoktatási és hét év sportoktatói tapasztalata van. Hat éve vezet meditációkat és tanít energiagyógyászatot. 2003-ban szerzett PhD fokozatot, dolgozott tudományos kutatóként az MTA megbízásából, volt tanszékvezető, közigazgatási vezető, és nemzetközi szervezetfejlesztési projektek vezetője, számos szakkönyv és tananyag szerzője, társszerzője, négy nyelven mintegy 100.000 példányban jelentek meg könyvei.

Az utóbbi években figyelme és munkája fókuszában a mentális, érzelmi és fizikai állapotunk hátterében álló energetikai folyamatok vizsgálata és megértése áll, különösen az, hogy hogyan tudunk azokon tudatosan változtatni. Ennek jegyében indította el a minden más technikától független, tudatosodást segítő önfejlesztő módszert, a KolibriEnergiát, amely később beépült a MAGÉLET-be, amely az önismeret, az egészséges életmód és az környezeti tudatosság hármasára épülő, egyéni felelősségvállalást segítő rendszer.