Juhász Zsolt

“Hosszú, hosszú idővel ezelőtt az emberi lények a maihoz képest egészen más minőségű tudatossággal, és ehhez illő kommunikációval és megismeréssel rendelkeztek. Erre a valaha létezett fantasztikus tisztánlátásra és intelligenciára ma is élő bizonyíték a Magyar nyelv és a hozzá természetesen simuló ősi írás, amit ma a legtöbbünk már csak rovásírásnak nevez.

Valaha mindez a fény korának, a fényes tudatosság embereinek volt a nyelve és az írása, amit csak a jóra, az IGAZ és NAGY-SZER-Ű EMBERI ESZMÉK virágoztatására lehetett használni. Hiszen ez a nyelv és ez az írás, a használóinak egy kész és kiforrott világképet közvetít, s az EMBER ahogy beszél, gondolkodik, nézi, használja az ÍRÁS-JELEKET, ösztönösen elindul a fény irányába a nemes ESZMÉK felé, hogy FEL-ESZMÉL-JEN, hogy beteljesítse az EMBERISÉG valódi feladatát.

A nyelv és az írás használóit ezért hívták úgy, a MAG népe!

Az Ősmagyar hitvilág nem veszett el, csak sajnos bujdosó a saját hazájában a mai napig!
Az ezzel kapcsolatban megjelent könyveim nem akarnak mást, csak hogy újra emlékezzünk!”
Címek és a megjelenés dátuma:
A MAGYAR NYELV MINT ÚTIKÖNY AZ ÉLET NEVŰ TÚRÁHOZ (2012)
A MAGYAR NYELV MINT ÚTIKÖNY AZ ÉLET NEVŰ TÚRÁHOZ II. (A TUDAT ÚTJA) (2013)
A ROVÁS JELRENDSZER MINT ÚTIKÖNY AZ ÉLET NEVŰ TÚRÁHOZ (2014)
ŐSMAGYAR JEL-KÉP-EK (2015)
A ROVÁS JELRENDSZER LELKE (2017)
AZ IGAZSÁG AZ EMBERRŐL – A TUDATOSSÁG FORRADALMA (2018)