Grandpierre Attila

Édesapámnak, a kiemelkedő írónak, történésznek, gondolkodónak, Grandpierre K. Endrének köszönhetően kisgyermekkorom óta az élet, a zene, a Világegyetem és az emberiség legnagyobb titkainak vonzásában élek; később az őstörténelem iránti érdeklődésem is meghatározóvá vált. Bauer Ervin „Elméleti biológia” című könyvéből értettem meg az élet lényegét, az egész világot átható életerő természettörvényét. Csillagászként a naptevékenység eredetét és a Világegyetem lényegét szerettem volna megérteni, s amikor eljutottam idáig, feltárult előttem az őstörténelem jelképrendszerének magyarázata. A Konkoly Thege Csillagászati Kutatóintézet tudományos főmunkatársaként kidolgoztam a Nap magjában zajló energiatermelés változásának elméletét. Ennek egy előrejelzését 2007-ben Robert Ehrlich amerikai fizikus modellszámításai igazolták. A New Scientist tudományos hetilap egy egész oldalas cikkben számolt be arról, hogy az elméletem magyarázatot ad a földi jégkorszakok periódusaira. 2011-ben fél évig a kaliforniai Stanford University vendégprofesszora voltam. Fontosabb könyveim: Az Élő Világegyetem könyve (2002, 2012), a Nap élő voltát egzakt tudományos alapon bizonyító „Héliosz-elmélet” (2015), Ősi Magyarország (2019), A Selyemút őstörténete (2021), Az Élet könyve (2022). Az előadásom témája: Az ősi magyarság világlátásától a magyarság jövőjéig.