Doromb Improvicello

“Hová tűnt a jelentés és a jelentőség, a forma? Hová tűnt az ünnep és a szent? Mi tűnt el egyáltalán? Az is lehet, hogy soha nem is volt, csak mindig hiányzott. Esetleg el sem tűnt, de ez valószínűtlen úgy érzem. El kellett tűnnie! A hiánya hosszú ideje éget, emléke örökké velünk marad. Mindenkit éget a hiánya, mindenki szívében lüktet a seb. A csendben keresem főleg, meg a hangban is. Ahogy figyelem a csendet egy hang szólal meg és egy másik hangot indít meg. A csend összeolvad a hanggal… a hang erősíti a csendet. Lassan kinyílik egy alakzat és azonnal el is tűnik… emléke velünk marad.” – Molnár Dénes, csellóművész
A fenti idézet szerzője Molnár Dénes, Jenei Kornél, és Nemessányi Roland improvizálnak meditatív koncertet csellóval, gongokkal, kavallal, dorombokkal, és szakrális hangkeltő eszközökkel.